ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Originálne masky žiakov I. stupňa  :)

Originálne masky žiakov I. stupňa :)

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Dňa 8. februára mali karneval žiaci I. stupňa.  Pripravili si naozaj originálne masky a bavili sa výborne. Okrem vecných cien si úplne všetci domov odnášali dobrú náladu zo spoločne stráveného popoludnia 🙂  

Read more ›
Karneval našich „druhostupniarov“

Karneval našich „druhostupniarov“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Posledný deň pred polročnými prázdninami sme si spríjemnili fašiangovým karnevalom. Hoci mali deti na prípravu masiek krátky čas, mnohé sa veľmi vydarili. Deviataci zabezpečili kvalitné ozvučenie a hudbu. Žiaci absolvovali zaujímavé súťaže, vyhodnotili sme masky, naučili sa tancovať spoločný belgický tanec a výborne sme sa zabavili.    

Read more ›
Starší žiaci na ľade

Starší žiaci na ľade

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

V dňoch 29. – 30. januára absolvovali žiaci 2. stupňa korčuliarsky kurz na zimnom štadióne v Šali. Veselú náladu nám nepokazili pády (niektorí to zvládli celé dva dni aj bez nich) ani nepriaznivé výkyvy počasia – hmla, dážď a zase sme sa o kúsok zdokonalili v korčuliarskych schopnostiach.      

Read more ›
Charakteristika metódy CLIL (Content Laguage integrated learning)

Charakteristika metódy CLIL (Content Laguage integrated learning)

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Od šk. roku 2013/2014 sa naša škola zapojí do  projektu CLIL  s odbornou garanciou Katedry lingvodidaktiky  PF UKF v Nitre. Čo  je CLIL – jednoducho povedané, žiaci sa s cudzím jazykom nestretávajú  len na hodinách angličtiny, ale aj na hodinách iných predmetov, napr. pri miešaní farieb na hodine výtvarnej výchovy sa po anglicky učia farby, na hodinách matematiky pomenúvajú čísla i matamatické úkony.  Na prírodovede a telesnej výchove sa učia názvy tela v angličtine, na informatickej výchove sa stretávajú s anglickými […]

Read more ›
Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Dnes deti v školskom klube piekli medovníčky. Všetci sa do práce zapojili a tešili sa, že si každý môže vykrojiť svoj vlastný medovník.  S výsledom boli spokojní, pretože  boli také výbroné, že sa po nich len „zaprášilo“ 🙂           

Read more ›
Budúcnosť je  BETLEHEMSKÉ  DIEŤA

Budúcnosť je BETLEHEMSKÉ DIEŤA

in Aktivity, Duchovný život

3. adventná nedeľa v našom farskom kostole v Nitre na Chrenovej  bola spestrená  vianočnou scénkou  „BUDÚCNOSŤ  JE  JASNÁ  – BUDÚCNOSŤ  JE   BETLEHEMSKÉ  DIEŤA“  s ktorou vystúpili  žiaci 3. a 4. ročníka.    

Read more ›
Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš

in Aktivity, Duchovný život

Dňa 6. decembra zavítal do našej školy sv. Mikuláš. Meral k nám cestu až z ďalekého Turecka. Deti ho už od rána netrpezlivo čakali. Priniesol si so sebou aj pomocníkov – anjelov a čerta. Žiaci I. stupňa mu pripravili pekný program bohatý na pesničky a básničky, žiaci 5. ročníka mu zaspievali milú pesničku. Mikulášovi sa vystúpenia veľmi páčili. Všetkých žiakov obdaril sladkou odmenou. Ďakujeme sv. Mikulášovi a tešíme sa na stretnutie s ním o rok.

Read more ›
Príprava misijných trhov

Príprava misijných trhov

in Aktivity, Pomáhame, Duchovný život

  Blíži sa koniec roka a my, žiaci a pedagógovia školy pripravujeme misijné trhy. Adventná nálada nás všetkých povzbudzuje nezabúdať na chudobné a opustené deti v krajinách tretieho sveta.   S láskou a radosťou vyrábame drobné výrobky, ktoré chceme ponúknuť na predaj všetkým  ľuďom dobrej vôle v našej farnosti. Dúfame, že sa im to bude páčiť, a že podporia dobrú myšlienku.    

Read more ›
Advent

Advent

in Novinky

Advent sme začali sv. omšou, počas ktorej p. kaplán posvätil adventné vence na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám  pripomína, že […]

Read more ›
Čo so starou batériou?

Čo so starou batériou?

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Stará batéria obsahuje olovo – ktoré už starí Féničania využívali ako jed. Okrem toho obsahuje aj kyselinu  sírovú a ťažké kovy. Môže znečistiť pôdu, vodu a najmä ohroziť zdravie ľudí. Hoci stará batéria predstavuje nebezpečný odpad, dá sa opäť využiť ako druhotná surovina. Napríklad štartovacie batérie z automobilov sa zvyčajne odoberú tam, kde staré vymieňajú za nové.  Až 98 % olova z batérií sa vďaka modernej technológii premení na čisté olovo, ktoré sa dá opäť využiť na výrobu novej batérie. […]

Read more ›