ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Spevácka súťaž „Svoradov slávik“

Spevácka súťaž „Svoradov slávik“

in Aktivity, Súťaže

Naši malí „slávici“ z prvého stupňa sa 22. mája zúčastnili speváckej súťaže „Svoradov slávik“ na ZŠ sv. Svorada a Benedikta. V  kategórii „Ľudová pieseň“ vybojovala 1. miesto Barborka Koprdová a 3. miesto Matúško Roganský. 1. miesto získala Emka Vlasáková a 3. miesto Sára Pilková v kategórii „Náboženská pieseň“ . 3. miesto tiež „vyspieval“ Samko Bezák v kategórii „Moderná pieseň“.     Všetci  ocenení sa potešili peknému diplomu a sladkej odmene.

Read more ›
Stretnutie s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom

Stretnutie s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Duchovný život

Dnes 22. mája sa  žiaci 8. a 9. ročníka  mali možnosť  stretnúť a porozprávať sa s otcom biskupom Mons.  Mariánom Chovancom o všetkom čo ich zaujíma a čím žijú. Žiaci v dotazníku, ktorý dostali odpovedali na to, ako vnímajú seba, aký je ich postoj k svetu, či vedia aké je ich poslanie v živote…. A tiež mali možnosť sa spýtať otca biskupa na všetko čo ich zaujíma. A tak sa dozvedeli, kedy sa v ňom zrodila túžba stať sa kňazom, […]

Read more ›
Turnaj vo vybíjanej

Turnaj vo vybíjanej

in Aktivity, Súťaže, Zdravie, šport a zábava

Naše dievčatá sa zúčastnili Obvodného kola turnaja vo vybíjanej žiačok. Dramatické zápasy sa uskutočnili 15. mája na ZŠ Beethovenovej v Nitre. V konfrontácii so ZŠ Báb, ZŠ Čeladice a domácim družstvom sme obstáli dobre. Skóre 1 výhra a 2 celkom tesné prehry nás ale z vytúženej prvej pozície kúsok odsunulo.  Nevzdávame sa! Už na najbližšej športovej akcii v júni, ktorou bude Memorial Stanka Chytrého, to chceme napraviť a konečne zvíťaziť. Športu zdar!  

Read more ›
Slávnosť 1. sv. prijímania

Slávnosť 1. sv. prijímania

in Spevokol, Aktivity, Duchovný život

Táto nedeľa  13.  mája bola pre našu školu zvlášť slávnostná, pretože  17 našich tretiakov   prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu. Celý týždeň  sa už niesol v slávnostnom duchu  prípravy na túto slávnosť – nácviky detí, sviatosť zmierenia, výzdoba v kostole….   Toto všetko vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou o 11:00 hod. na ktorú sa deti veľmi tešili a už sa nevedeli dočkať , kedy budú môcť prijať Pána Ježiša v Eucharistii do svojho srdiečka.  Všetky deti  sa […]

Read more ›
Vyučovanie v lese

Vyučovanie v lese

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Naši prváci  si v pondelok 30. apríla 2012 namiesto učebníc prinesú športovú výstroj.  Stanú sa z nich bádatelia a ochrancovia prírody – čaká ich výlet na Pyramídu. Stretneme sa ráno v škole 🙂

Read more ›
Návšteva krajskej knižnice a výstavy Mikrosvet

Návšteva krajskej knižnice a výstavy Mikrosvet

in Aktivity

V pondelok 23. 4. 2012 navštívili žiaci II. stupňa Krajskú knižnicu Karola Kmeťka   v Nitre.Boli rozdelení do dvoch skupín.     Žiaci 5. – 7. roč. sa najskôr dozvedeli  informácie o tom, ako sa môžu stať čitateľmi knižnice a ako si môžu vypožičiavať knihy. Potom si vypočuli prednášku o sv. Cyrilovi a Metodovi. Dozvedeli sa, že títo dvaja bratia pochádzali zo Solúna, že prišli na Veľkú Moravu, aby šírili kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom pre slovanské národy. Zostavili prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu, vytvorili […]

Read more ›
GARDENIA bola nádherná….

GARDENIA bola nádherná….

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Tento  slnečný „Envirodeň“ sme si užili na výstave GARDENIA. Deti sa veľmi tešili z množstva nádherných kvetov, ktoré videli a  tie najkrajšie si aj kúpili 🙂 Kvety a výrobky ľudovej tvorivosti dopĺňala aj výstava „Mladý tvorca“, ukážky tvorby umeleckých kováčov a prezentácie ekologických stavebných materiálov  slovenských  a zahraničných výrobcov. Každý z nás si našiel niečo čo ho zaujalo, minuli sme pár eur a unavení, ale šťastní sme sa vrátili do školy. Zasa jedna vydarená akcia!    

Read more ›