ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Budúcnosť je  BETLEHEMSKÉ  DIEŤA

Budúcnosť je BETLEHEMSKÉ DIEŤA

in Aktivity, Duchovný život

3. adventná nedeľa v našom farskom kostole v Nitre na Chrenovej  bola spestrená  vianočnou scénkou  „BUDÚCNOSŤ  JE  JASNÁ  – BUDÚCNOSŤ  JE   BETLEHEMSKÉ  DIEŤA“  s ktorou vystúpili  žiaci 3. a 4. ročníka.    

Read more ›
Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš

in Aktivity, Duchovný život

Dňa 6. decembra zavítal do našej školy sv. Mikuláš. Meral k nám cestu až z ďalekého Turecka. Deti ho už od rána netrpezlivo čakali. Priniesol si so sebou aj pomocníkov – anjelov a čerta. Žiaci I. stupňa mu pripravili pekný program bohatý na pesničky a básničky, žiaci 5. ročníka mu zaspievali milú pesničku. Mikulášovi sa vystúpenia veľmi páčili. Všetkých žiakov obdaril sladkou odmenou. Ďakujeme sv. Mikulášovi a tešíme sa na stretnutie s ním o rok.

Read more ›
Príprava misijných trhov

Príprava misijných trhov

in Aktivity, Pomáhame, Duchovný život

  Blíži sa koniec roka a my, žiaci a pedagógovia školy pripravujeme misijné trhy. Adventná nálada nás všetkých povzbudzuje nezabúdať na chudobné a opustené deti v krajinách tretieho sveta.   S láskou a radosťou vyrábame drobné výrobky, ktoré chceme ponúknuť na predaj všetkým  ľuďom dobrej vôle v našej farnosti. Dúfame, že sa im to bude páčiť, a že podporia dobrú myšlienku.    

Read more ›
Advent

Advent

in Novinky

Advent sme začali sv. omšou, počas ktorej p. kaplán posvätil adventné vence na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám  pripomína, že […]

Read more ›
Čo so starou batériou?

Čo so starou batériou?

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Stará batéria obsahuje olovo – ktoré už starí Féničania využívali ako jed. Okrem toho obsahuje aj kyselinu  sírovú a ťažké kovy. Môže znečistiť pôdu, vodu a najmä ohroziť zdravie ľudí. Hoci stará batéria predstavuje nebezpečný odpad, dá sa opäť využiť ako druhotná surovina. Napríklad štartovacie batérie z automobilov sa zvyčajne odoberú tam, kde staré vymieňajú za nové.  Až 98 % olova z batérií sa vďaka modernej technológii premení na čisté olovo, ktoré sa dá opäť využiť na výrobu novej batérie. […]

Read more ›
Informatická súťaž – iBOBOR 2012-2013

Informatická súťaž – iBOBOR 2012-2013

in Aktivity, Súťaže

Aj v tomto školskom roku si žiaci mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Zapojili sme sa do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Úspešní riešitelia: David Ceglédy, 7. ročník Kristína Fáberová, 7. ročník Filip Abelev, 9. ročník Andrej Gedai, 9. ročník Denis Marcinkech, 8. ročník Dominik Cabadaj, 9. ročník Matej Viskup, 7. ročník Zuzana Petríková, 5. ročník Gratulujeme! Konečné poradie žiakov ZŠ Ako by ste obstáli VY? Otestujte sa a porovnajte svoje vedomosti z informatiky: TU

Read more ›
Olympijský viacboj

Olympijský viacboj

in Aktivity, Súťaže, Úspechy a ocenenia

Vybraní žiaci štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili olympijskeho viacboja.  Vydarené športové podujatie v utorok 30. októbra 2012  zorganizovalo Športové gymnázium v Nitre. Súťažilo sa v piatich športových disciplínach – prekážková dráha, prenášanie loptičiek, horizontálny výskok, preskoky cez švihadlo a 10m letmo. Desať športovcov z našej školy – 5 chlapcov a 5 dievčat,  spoločne bojovalo a súťažilo o čo najlepšie umiestnenie. V konkurencii 6 základných škôl obstáli a nakoniec z toho bolo pekné 4. miesto. Gratulujeme!

Read more ›
Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia

in Základná škola

V utorok 30.11.2012 sme mali na škole deň venovaný téme: Ochrana života a zdravia. Žiaci 2. stupňa absolvovali postupne 3 besedy. Mestská policajtka ich poučila o bezpečnom správaní sa v súvislosti s používaním internetu a mobilných telefónov, zodpovedala mnohé otázky. Zástupcovia červeného kríža žiakov naučili ako poskytnúť prvú pomoc pri ohrození života. Viacerí si vyskúšali resuscitáciu i masáž srdca na figuríne. Rehoľná sestrička nám porozprávala o svojej misii na Filipínach, žiaci si pritom mohli uvedomiť aké hodnoty sú živote naozaj […]

Read more ›
„Vzdušné zámky“

„Vzdušné zámky“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 1. októbra 2012 sa žiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu s protidrogovou tematikou pod názvom Vzdušné zámky v kine Max v Nitre. Drogy sú jedným z tých najzákernejších výťahov do vysnívaných výšok. Na chvíľu spravia z chalana kráľa vzdušných zámkov a z dievčaťa princeznú, no realita je taká, že tá vysnívaná koruna na hlave je tŕňová, slaná od sĺz a červená od krvi. Predstavenie v  podaní profesionálnych hudobníkov bolo obohatené o názornú tematickú videoprojekciu. Melodická rocková hudba a pozitívne texty piesní boli podporené pútavým hovoreným slovom v podaní Borisa Lettricha, […]

Read more ›
Výtvarná súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“

Výtvarná súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

Prvá súťaž, na ktorej sme sa v novom školskom roku zúčastnili bola výtvarná  súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“.      Súťaž bola určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu zastupovali Lucia Valentíková zo 6. ročníka a siedmaci Michal Páleník, Vanesa Osvaldová, Viktória Floreková, Michaela Škvareková a Melánia Šmičeková.               Kreslenie ikon prebiehalo vo voľných priestoroch Nitrianskeho hradu a podhradia. Zúčastnilo sa asi 50 detí z rôznych ZŠ.       Vyhodnotenie súťaže […]

Read more ›