ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal…..aleluja!

Požehnané Veľkonočné sviatky

plné milosti a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania

Vám praje

Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Nitra

Comments are closed