ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: PÁROVSKÉ HÁJE

Aj tento rok sa deti našej materskej školy rekreovali v ,,Centre zdravia v Párovskych Hájoch.

Trieda  – Včielok a Lienok pookriala na prechádzkach v lese, pri hre v areáli centra, ktoré ponúkalo veľa možností na hru a zábavu.