ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pátrali sme po hradnom poklade

 

Siedmaci sa 13.10 vybrali po stopách Veľkej Moravy na Nitriansky hrad. Prvá zastávka bola pri františkánskom kostole, kde nám sprievodkyňa vysvetlila, čo je reliéf. Pri soche Pribinu sme sa dozvedeli zaujímavosti o jeho manželke Adelaide. Socha Corgoňa, morový stĺp, súsošie Cyrila a Metoda a napokon Katedrála sv. Emeráma nás previedli dejinami VM. Súčasťou výkladu boli aj brožúrky s tajničkami, ktoré sme hravo zvládli. Výklad bol veľmi pútavý a obohacujúci, zakončený v Diecéznom múzeu truhlicou, ku ktorej sme dešifrovali kód po vyplnení tajničiek. V truhlici nás čakala sladká odmena, na ktorej sme si všetci pochutili. Dúfame, že takéto exkurzie sa budú častejšie opakovať.