ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pedagogickí zamestnanci

Obsadenie školy pedagogickými pracovníkmi – 2019-20