ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Peter Black 2- A new beginning

Naši siedmaci a deviataci si v pondelok (10.11.2014) v Aule UKF pozreli inscenáciu v anglickom jazyku Peter Black 2- A new beginning. Videli príbeh o tom, koľko námahy stojí človeka, kým si nájde vhodné zamestnanie, aká dôležitá je zodpovednosť, vedomosti, priateľstvo i odvaha. A okrem toho sa príjemne zabavili.