ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Plávam ako delfín

Trieda Včielok a Lienok sa zúčastnila päťdňového plaveckého kurzu, kde získavali kladný vzťah k plaveckému prostrediu a odbúravali strach z vody.