ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Plavecký výcvik

Aj tento rok nám naši malí plavci ukázali, že voda nie je žiaden problém. Plávali ako rybičky , potápali sa , šantili pri rôznych hrách v bazéne.