ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Po stopách štúrovcov

Dňa 30. apríla 2014 sa žiaci 8. ročníka vybrali na literárno-dejepisnú exkurziu po stopách  Ľ. Štúra, dôležitého muža pre slovenskú históriu.

Prvou zastávkou bolo Múzeum Ľ. Štúra v Modre, kde sa žiaci dozvedeli komu venoval báseň Rozžehnání, ktorú interpretovali na hodine literatúry, a iné zaujímavosti o jeho živote, pomocníkoch, problémoch i láskach. Oprášili a zdokumentovali si poznatky z hodín dejepisu.
Zaujali ich obrazy žien, fotografie i pramienky vlasov.  Druhou zastávkou bola menšia túra na hrad Devín. Výhľad na rieku Dunaj z hradieb bol prekrásny, škoda, že sme si nedali slovanské mená ako to urobili štúrovci.