ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Polročné konzultácie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na KONZULTÁCIE O PROSPECHU A SPRÁVANÍ ŽIAKOV s triednymi učiteľkami,

ktoré sa budú konať dňa 16. januára 2020 (štvrtok) od 14:00 hod. – 17:00 hod.

v kmeňových triedach žiakov.

Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky cez Edupage.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!