ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pomáhaj a chráň

Viete čo robí polícia?
• stará sa o poriadok a bezpečnosť
• pomáha ľuďom
• chytá páchateľov

V spolupráci s Krajskou políciou v Nitre, presnejšie s Odborom komunikácie a prevencie, sme privítali v našej škole kapitánku Mgr. Ivetu Matejovú, ktorá 29. januára 2015 vysvetľovala žiakom prvého, štvrtého a piateho ročníka význam polície a učila ich ako sa majú správať „normálne“. Svoje nadobudnuté poznatky prezentovali v pracovných zošitoch, ktoré vypracovalo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami, pani policajtka.

 

 

 

Tags: