ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Poplatky: ŠKD

  • Poplatok za ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – 10 eur zostáva nezmenený.

Zasielajte ho mesačne /trvalým príkazom/ na číslo účtu:

IBAN SK55 5600 0000 0008 5458 5006

Termín zaslania:  do 20. dňa v príslušnom mesiaci

Variabilný symbol:  92018

Dôležité!  Do poznámky zadajte:  meno dieťaťa + trieda

 

 

 

Tags:

Comments are closed