ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pôst v Domove pre osamelých rodičov

Počas pôstu sa žiaci prvého a druhého ročníka snažili zrieknuť sa nejakej sladkosti hlavne zo svojej desiaty pre chudobné deti. Žiaci sa s otvoreným srdcom a radostne  pustili do tejto aktivity a naplinili dva koše rôznych sladkostí. Po skončení pôstu sa dve žiačky druhého ročníka zúčastnili na programe v Domove pre osamelých rodičov, kde deťom odovzdali sladkosti  ako odmenu za splnené zábavné úlohy.
DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV
Krčméryho 847/22, 94901 Nitra – Staré Mesto
+421377720807