ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pôstna burza.

Vedenie Materskej školy sv. Gorazda vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým rodičom, priateľom, Bohu milým ľuďom, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na ,,hladkom“ priebehu Pôstnej burzy v našej materskej škole.

Srdečne si vážime postoj a prístup k tejto akcii, z ktorej výťažok bude použitý na zakúpenie športových atrakcií pre naše deti.