ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Požehnané veľkonočné sviatky
plné milostí a nádeje
vyplývajúcej z Kristovho
zmŕtvychvstania praje

Spoločenstvo
ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Comments are closed