ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Pozvánka „Desiatok za školu“

Pozývame všetkých rodičov, pedagógov, zamestnancov, priaznivcov: spojme sa v modlitbe – za našu školu, za uzdravenie chorých a skorý návrat do vyučovacieho procesu. ĎAKUJEME.

Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda