ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Predstavenie v anglickom jazyku

 Jack and Joe 2- Jackpot  

 V dňoch 26.4. a 6.5. 2014 sa žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili na činohernom anglicko- slovenskom divadelnom predstavení „Jack and Joe 2- Jackpot“ , ktoré bolo koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Naši žiaci si takouto atraktívnou a hravou formou mohli overiť svoje vedomosti, ale aj zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Okrem toho si z predstavenia mohli zobrať ponaučenie , aké je dôležité udržiavanie dobrých súrodeneckých vzťahov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12