ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

OBMEDZENÝ REŽIM NA ŠKOLE

Vážení rodičia,

oznamujme vám, že pedagogickí zamestnanci pokračujú v štrajku.

Pre deti, ktorých rodičia  to nevyhnutne potrebujú a nemajú ich kde umiestniť,  bude zabezpečená prevádzka v obmedzenom režime na  I. stupni ZŠ a v MŠ formou „zbernej triedy“ od 6,30 hod. do 16,00 hod. 

Počas týchto dní bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Na obed je možné prihlásiť sa do 8,00 hod. každý deň ráno.

V piatok si budete môcť prevziať polročné výpisy známok na sekretariáte školy. 

V pondelok t.j. 1.02.2016 majú žiaci ZŠ polročné prázdniny.

Vážení rodičia, veríme, že pochopíte naše oprávnené požiadavky a prijmete s porozumením štrajk, ktorý je iste aj v záujme dobra Vašich detí.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda