ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Prihláste sa na lyžovačku

Lyžiarsky výcvikový kurz

(pre žiakov 2. stupňa) sa uskutoční v termíne 25. 2. – 1. 3. 2013 v stredisku Čičmany.

Zabezpečené je ubytovanie v Charitatívnom dome Bystrík, strava, poistenie, lístky na vlek a doprava.

Ak máte záujem zúčastniť sa na lyžiarskom kurze, zapíšte sa do predbežného zoznamu na nástenke pri kabinete informatiky alebo mailom /informatika@zsgorazdova.sk/

Viac info: p.u. Krajčír