ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Príklad sv. Petra a Pavla

Na svete je iste veľa hrdinov. Niektorí sú skutoční a sú nimi vždy, niektorí iba dovtedy, kým nepríde nebezpečenstvo. Potom sa menia na nepoznanie. Osobitne naša doba je taká, o ktorej sa hovorí, že odvaha zlacnela a múdrosť zdražela. Čo je teda tou skutočnou odvahou? Čo je skutočnou múdrosťou? Kedy sa človek prejaví taký, aký v skutočnosti je? Iste, môže byť veľa rozličných situácií, ale jedno je isté: zoči voči smrti aj tí najväčší hrdinovia dostávajú strach. Smrti sa boja aj tí, čo sa ničoho neboja a treba byť svätcom, aby sme sa jej s pokojom vydržali pozerať do očí. Peter a Pavol boli takíto ľudia, hrdinovia, svätci. Ani smrti sa nezľakli….

Petra chytili a vrhli do žalára.  Peter v žalári spal. Anjel ho musel zobudiť tak, že ho udrel do boku. Potom ho vyviedol zo žalára… Pekný príklad. Vieme ako je nám ťažko oko zažmúriť, keď nás na druhý deň čaká iba nejaká ľahšia operácia. Potrebujeme „náladovky“ preto, že sa bojíme. Inak by sme ani oka nezažmúrili. Petra čakala „operácia“, ktorá sa nemala skončiť úspešne pre jeho pozemský život a náladové injekcie vtedy ešte neboli, ale on spal. Dal si plnú dávku dôvery, že Boh ho nedovolí skúšať nad sily, ale dá aj pomoc, aby všetko zvládol.

A Pavol?

Hovorí o svojej smrti,  akoby rozprával o ceste na príjemnú dovolenku.  Odchod z tohto sveta nepovažuje za tragédiu, naopak,  dokonca sa teší, túži sa rozpadnúť a byť s Kristom. Aj on si dal „náladovku“. Láska ku Kristovi ho udržovala v pokoji a radosti  v tých najťažších chvíľach života. Pán ho vyslobodil zo všetkej hrôzy. Na  neho hľadel a žiaril a tvár mu nesčervenela hanbou, ale ani nezbledla strachom, keď ho prišla smrť zavolať. Nespoliehal sa však na seba, ale na Pána.

Veľa hrdinov je okolo nás. Možno aj my sa za hrdinov považujeme. Žime tak, aby sme boli hrdinovia aj vtedy, keď nás príde zavolať smrť. Svätý Peter a Pavol nám dávajú príklad, že sa to dá… Spoľahnime sa na Ježiša. Pozývam Vás, aby ste sa o to pokúšali a presviedčali  o tom každý deň….  

My sme v piatok ukončili tento školský rok  2011/2012 a poďakovali zaň sv. omšou,  počas ktorej  podľa príkladu sv. Petra a Pavla s radosťou a bez strachu slúžili a chválili nášho Boha malí i veľkí 🙂