ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY

Naša škola a konkrétne naši najmenší – prváci, sa zapojili do celoslovenského projektu  ZÁLOŽKA  DO  KNIHY  SPÁJA  ŠKOLY.

Vytvorili záložky  pre partnerskú školu v Margecanoch, ktorá im poslala na výmenu svoje výtvory, z ktorých mali naše deti obrovskú radosť J

DSCF6013