ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 25. apríla 2012 sa v KOS konalo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína.  Zišlo sa tam asi 50 recitátorov.

Dávid Ceglédi, žiak 6. ročníka, súťažil v  2. kategórii v próze. Spomedzi 8 recitátorov  sa umiestnil na čestnom 4. mieste.