ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Relikvia sv. Konštantína

V rámci prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie bola nám, „gorazďákom“, umožnená veľmi významná vec.

V utorok 19.marca 2013  bola v kaplnke našej školy  vystavená  k poklone  relikvia svätého Cyrila. Pri tejto príležitosti sme slávili  o 9-tej hodine sv. omšu v priestoroch našej školy. Slúžil ju vdp. farár  Peter Korenčiak – správca farnosti. Po sv. omši nasledovala krátka adorácia a relikvia bola prenesená do kaplnky sv. Gorazda, aby mohli učitelia so žiakmi počas dňa prichádzať  vzdať úctu sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí zohrali veľmi významnú úlohu pri ohlasovaní viery v našich dejinách. Sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva.

Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!

 

 

Comments are closed