ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Renovabis

Projekt Renovabis:

Program vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku

 

Comments are closed