ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov)

Riaditeľka Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje žiakom ZŠ dňa 29. 10. 2018 riaditeľské voľno (z prevádzkovo – ekonomických dôvodov).

Z týchto dôvodov bude prerušená aj prevádzka materskej školy.

Začiatok vyučovania  a obnovenie prevádzky ZŠ a MŠ bude v pondelok  5. novembra 2018 po jesenných prázdninách.

PaedDr. Anna Fabišová
(riaditeľka školy)