ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

poskytuje v dňoch 12. a 13. marca 2020 riaditeľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ 

z technicko-organizačných dôvodov (porucha na vodovodnej prípojke) a zároveň z dôvodov súvisiacich s pokynmi mesta Nitra o uzavretí škôl a školských zariadení.

Dokument: Riaditeľské voľno (PDF)

PaedDr. Anna Fabišová
(riaditeľka školy)