ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rodič má právo na ošetrovné

Písomné potvrdenie riaditeľa školy o tom, že poskytol žiakom voľno z dôvodu štrajku zamestnancov je k dispozícii na sekretariáte školy.

Telefonická infolinka: 0904 618 014