ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rok čitateľskej gramotnosti

Školský rok 2016/2017 bude Rokom čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb“.  Čítaj TU.