ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rozvrh

Rozvrh

Rozvrh vyučovacích hodín pre školský rok 2011/2012 si môžete pozrieť na stránke AscEdupage.

Odkaz: Rozvrh