ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

S pátrom Jánom Rušinom, SVD v Bolívii

Vo štvrtok 24.januára 2013 sme sa k realizácii Misijných trhov vrátili ešte raz. Najskôr sme si  cez odprezentované fotografie pripomenuli prípravu výrobkov, atmosféru predaja vo farnosti, ale aj zanietené nakupovanie najmä malých školákov  v telocvični školy. Potom sme si vypočuli ako sa v článku „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko…“ zverejnenom v Kalvárskych hlasoch zamýšľala pani zástupkyňa nad tým, kto bol vlastne obdarovaný? Zistili sme, že všetci zaangažovaní.  A potom nasledovala beseda so skutočným, živým misionárom – pátrom Jánom Rušinom, SVD, ktorý sa v lete vrátil z Bolívie.

Všetci sme mali možnosť prežiť vďačnosť za to, že P. Boh pamätá na všetkých. Na nás, ktorí sa máme relatívne dobre: máme rodinu, strechu nad hlavou, jedlo, šatstvo a môžeme chodiť do školy.  Ale aj na tých, ktorí patria do krajín „tretieho sveta“ a potrebujú pomoc iných. Patrí vám vďaka, milí žiaci, že ste dokázali myslieť práve na nich a aj s vašou pomocou sme mohli poslať do misií 529,14 €.

Ale aj vďačnosť za každého misionára, ktorý odpovedá na Božie povolanie ÁNO, napriek ťažkým podmienkam a rizikám, ktoré ich na misijných územiach čakajú.

Vďaka Vám páter Rušin za Váš príklad a  osobné svedectvo.

 

 

Článok uverejnený v Kalvárskych hlasoch

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko – alebo misie trochu inak
V čase Adventu každý premýšľa ako naplniť výzvu Jána Krstiteľa „Pripravte cestu Pánovi!“ Najskôr vo svojom srdci a potom aj v srdciach tých, ktorí nám boli zverení. Som vďačná Pánu Bohu, že mi vybral povolanie, v ktorom môžem vzdelávať a vychovávať deti a mládež, ovplyvňovať ich myslenie a konanie, a viesť ich, aby sa angažovali v živote Cirkvi a tak napĺňali krstné povolanie. Krstom sme totiž prevzali na seba trojaké poslanie: prorocké kňazské a kráľovské. V našej reči to znamená – ohlasovať radostnú zvesť, vedieť sa obetovať a slúžiť Bohu i ľuďom. Je to vlastne misijné poslanie Cirkvi a teda nás.
Pred pár rokmi sme sa túto myšlienku snažili pretransformovať v čase adventu do jednej konkrétnej činnosti nášho školského spoločenstva zavedením tzv. Misijných trhov. Spočiatku pokusne, len v škole. Neskôr aj vo farnosti. Spolu s deťmi sme sa zriekali vecí svojej každodennej potreby, vyrábali rôzne darčeky a v určený deň si nakupovali za symbolickú cenu tieto ekonomicky zanedbateľné ale významovo dôležité predmety. Je vždy zaujímavé vidieť deti s akým záujmom sa zriekajú svojich hračiek, vyrábajú vianočnú dekoráciu a podieľajú sa na „nakupovaní“ darčekov pre svojich najbližších. Je až neuveriteľné ako v pokladničkách pribúda centík ku centíkom na neuveriteľnú sumu 529,15 €, ktoré cez našich kalvárskych misionárov poputujú tento rok do Venezuely. Aby tak deti pomohli deťom. Tak ako vlani, keď sme výťažok trhov zaslali do Indie, predtým do Bolívie a do ďalších krajín. Deti to berú to vážne. Sú hrdé na to, že môžu pomáhať. Už v týchto dňoch musím odpovedať na otázku, či tie peniaze vo Venezuele už dostali a pre koho budeme organizovať misijné trhy na budúci rok.
A ja premýšľam kto je vlastne obdarovaný? Zisťujem že všetci zaangažovaní. Deti so svojimi rodičmi, učitelia, žiaci, farníci…. misionári…naši núdzni bratia a sestry v ďalekých krajinách… Veď sme jedna, Božia rodina. No nie je to úžasné?

Daniela Balážová
ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre