ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Šikovní šiestaci

Na hodine techniky naši šikovní žiaci šiesteho ročníka zhotovili hračku, ktorou je možné si cvičiť zručnosť v streľbe na kôš drevenou guličkou.

Výsledky ich práce svedčia o zručnostiach, ktoré získavajú na hodinách techniky pod vedením p. učiteľa Bánesza. Materiál bol zakúpený z príspevkov rodičov, takže každý žiak sa môže tešiť zo svojho výrobku aj doma.

Tags: