ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ŠKD: O neposlušnej maminke

Dňa 6.4.2017 si deti v školskom klube mohli pozrieť bábkové divadelné predstavenie O neposlušnej maminke.