ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ŠKD: V Botanickej záhrade SPU

Žiaci zo školského klubu bolí v Botanickej záhrade SPU na výstave orchideí.