ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ŠKD: Vystúpenie v domove dôchodcov

Dňa 23.5. sme boli s deťmi vystupovať ku dňu matiek v domove dôchodcov na Viničkách.

Všetkým sa vystúpenie páčilo. Babičky si s nami aj zaspievali a pozvali nás, že máme prísť aj nabudúce.