ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Školské kolo Biblickej olympiády

V utorok 31.1.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 5.-8. ročníka, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v triednych kolách.

Do tohtoročnej súťaže boli vybrané tri knihy zo Starého zákona: Kniha Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6, 13-14 a z Nového zákona to bol list Efezanom. Spoločnou témou bol boj o pravé hodnoty.

Po dvojhodinovom súťažení na prvom mieste skončila Zuzka Kočajdová , na druhom mieste Peter Szovics, obidvaja z ôsmeho ročníka, a na treťom mieste Sára Šuhajdová z piateho ročníka.

Toto trojčlenné družstvo bude reprezentovať našu školu na dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v marci. Spolu s nimi sa bude naďalej pripravovať aj náhradníčka Karin Maksiová z piateho ročníka, ktorá skončila na štvrtom mieste.

Výhercom blahoželáme a tešíme sa, že aj tento tok sa našli žiaci, ktorí chcú prehlbovať svoje vedomosti z Biblie.