ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Školský výlet žiakov 5. a 6. ročníka

V dňoch 6. – 8. 6. 2019 absolvovali žiaci 5. a 6. ročníka koncoročný školský výlet. Po ceste sme najprv navštívili lodný mlyn v Kolárove, následne hvezdáreň v Hurbanove až sme dorazili na miesto nášho pobytu – stredisko environmentálnej výchovy Dropie (pri obci Zemianska Olča). V stredisku sme spoznávali rôzne zaujímavosti zo sveta zvierat i rastlín – pozorovali sme hmyz, sovy, kone, ovce, pre dravé vtáky sme vyrobili bidielka, priniesli sme si i vtáčiu búdku, ktorú sme vlastnoručne pomaľovali, vyrobili bylinkovú limonádu. V krásnom veľkom areáli sme utužili kolektívy pri rôznych športových i spoločenských hrách a tiež pri večernej opekačke.