ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Školský výlet

Dňa 27.6.2012 sa žiaci 6.,7. a 8. ročníka zúčastnili výletu na Topoľčiansky hrad a Duchonku. Po zdolaní hradného kopca sme sa utáborili na nádvorí hradu a rozložili oheň. Posilnení opekanými špekačkami a slaninou sme preskúmali zákutia zrúcaniny a vyšplhali sa do veže, odkiaľ sa nám naskytol nádherný výhľad na okolitú prírodu.

Po príchode na Duchonku sme sa občerstvili zmrzlinou, podaktorí zahnali hlad pizzou. Potom nasledovalo hromadné močenie nôh v miestnej nádrži. Chlapci nabili svoje vodné pištole a takmer nik neostal suchý. Na brehu sa rozbehli zápasy vo futbale a vo vybíjanej, pokiaľ nám loptu nevzala voda. Vďaka hrdinovi Andrejovi sme ju však šťastlivo priniesli späť.

Na záver sme si okolo nádrže spravili malú prechádzku a unavení, ale spokojní sme nasadli do autobusu, ktorý nás šťastlivo doviezol domov.

V srdci nám ostane pekná spomienka na krásne prežitý deň.