ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Slávenie liturgie v našej kaplnke

Keďže sme cirkevnou školou, naša škola má svoju kaplnku – priestor, kde môžu žiaci, rodičia a učitelia čerpať duchovnú silu.  Žiakom ponúkame duchovnú formáciu a vedieme ich k správnemu prežívaniu liturgického roka. Počas cirkevných sviatkov slávime sv. omše v našom farskom kostole sv. Martina na Chrenovej alebo v areáli školy.   Na tieto prichádzajú ľudia z blízkeho okolia, rodičia a príbuzní  detí, kotré navštevujú základnú a materskú školu.