ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

1. sv. prijímanie – slávnostný deň

V nedeľu 7.mája naši tretiaci prežili jeden z najkrajších dní svojho života. Na svätej omši o 11:00 hod. vo farnosti sv. Martina po prvý krát prijali Pána Ježiša do svojho srdiečka. Všetky žiarili šťastím, pretože sa im splnil očakávaný sen, na ktorý sa po celý rok usilovne a s radosťou pripravovali. Svätá omša bola výnimočná aj tým, že všetky deti sa zapojili do jej slávenia a tak spoločne vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Bol to slávnostný deň pre ich rodiny, ale aj pre našu školu.