ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Sme školou „rodinného typu“

„Učiť pravdu o živote je zmyslom nášho konania“

Vyučovanie prebieha v kľudnom prostredí v okrajovej časti mesta Nitry, na Dlhej ul. 78.   Budovy I. a II.  stupňa sú od seba oddelené.  Veľkou výhodou školy je areál, v ktorom máme vybudovanú plochu na športovanie, pieskovisko, kde sa deti môžu hrať a relaxovať.

Naša škola je miesto, kde môžeme ku každému dieťaťu pristupovať podľa jeho individuálnych výchovno – vzdelávacích  potrieb. Umožňuje to kvalifikovanosť  našich pedagógov, ktorí si  svoje vzdelanie kontinuálne rozširujú. Tiež ich láskavý a obetavý prístup a vysoké pracovné nasadenie.  Sme školou rodinného typu, kde počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup ku žiakovi a rešpektovanie jeho  potrieb.

Zvláštnu starostlivosť  venujeme začleneným žiakom. Tým sa okrem triednych učiteľov venuje špeciálny pedagóg školy.

Našou úlohou je formovanie silných a zodpovedných osobností , spôsobilých otvárať sa realite, schopných milovať, konať slobodne a správne, vytvárať si vlastný názor na život.