ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Športový deň

Vybraní žiaci 1. – 4. ročníka sa 23. 5. 2018 zúčastnili na športovom dni, ktorí organizovala Športová akadémia Mateja Tótha. Žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach a následne boli odmenení. Športovcov prišiel svojim spevom podporiť aj obľubený Tomáš Bezdeda.