ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Športový krúžok

O tento krúžok je tradične veľký záujem, hlavne zo strany chlapcov – futbalistov. Malí hrajú so staršími a tak si predávajú  hráčske skúsenosti.  V letných mesiacoch využívame aj blízky športový areál  a v zime zase školskú telocvičňu.

Futbal víťazí, ale príjemnou odmenou býva aj florbal.