ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Správa o VVČ

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2016