ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Stretnutie s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom

Dnes 22. mája sa  žiaci 8. a 9. ročníka  mali možnosť  stretnúť a porozprávať sa s otcom biskupom Mons.  Mariánom Chovancom o všetkom čo ich zaujíma a čím žijú.

Žiaci v dotazníku, ktorý dostali odpovedali na to, ako vnímajú seba, aký je ich postoj k svetu, či vedia aké je ich poslanie v živote….

A tiež mali možnosť sa spýtať otca biskupa na všetko čo ich zaujíma. A tak sa dozvedeli, kedy sa v ňom zrodila túžba stať sa kňazom, kto bol pre neho vzorom a zohral úlohu v čase, keď sa rozhodoval o svojom povolaní…..

A tiež odpovedal na prozaickejšie otázky o tom, akú hudbu počúva alebo aký je jeho obľúbený šport.

Na záver bol pozdraviť aj našich najmenších – škôlkárov, ktorí  mu zaspievali a zatancovali.  Do  tanca pozvali aj otca biskupa, ktorý sa k nim s radosťou pripojil 🙂