ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Štvrtáci na DOPRAVNOM IHRISKU

V utorok 16. apríla 2013 boli naši štvrtáci na dopravnom ihrisku, aby sa zdokonalili a rozšírili si svoje vedomosti v oblasti dopravnej výchovy.

Začali teóriou a zopakovali si ako sa majú správať na ceste ako chodci či cyklisti.

   

Pokračovali zdravotnou prípravou, kde si zopakovali ako poskytnúť prvú pomoc – vyskúšali si umelé dýchanie a masáž srdca. Tiež sa naučili ako ošetriť ľahké zranenia.

  

A na záver si teóriu precvičili v praxi jazdením na bicykloch a kolobežkách.  Išlo im to naozaj veľmi dobre.

  

 

 

Comments are closed