ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

Nečíta(j)me iba v marci

V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického jazyka, kde sa v rámci konverzačne ladených hodín dostávame k rôznym témam. Veľakrát sa stáva, že z hodiny neodchádzajú s domácou úlohou žiaci, ale sú to práve oni, ktorí mi podstrčia tipy na filmy, ktoré si mám pozrieť, hudbu, ktorú si mám vypočuť či knihy, ktoré si mám prečítať. A keďže sa marec, už akosi tradične spája nielen s príchodom jari, ale i s knihami, chceli sme dať žiakom priestor, aby sa i medzi sebou podelili o nejaké knižné tipy. Preto sme začiatkom marca prišli s nápadom vytvoriť čitateľskú rubriku s názvom „Čítam, teda som“, ktorá by tento priestor žiakom poskytla. Tú sme zároveň poňali i súťažne, najlepšie čitateľské príspevky boli vyhodnotené.

Na všetkých zúčastnených čaká spoločná odmena v podobe kina 🙂

 

Vyhodnotenie súťaže – PDF

Tak teraz už len…príjemné čítanie!

  • Súťažné príspevky: PDF
  • Čo čítajú učitelia? (niekoľko zaujímavých knižných tipov od učiteľov) – PDF

p.u. N. Mitková

1 Comment