ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže zdravotníckych družstiev:

  • 1.6. 2015 súťažili piataci : Adelka Arpášová, Terezka Kalininová, Roman Kmeťo, Martinka Krajčíková a Silvika Skačanová v kategórii mladších žiakov. Na piatich súťažných stanovištiach poskytli prvú pomoc fiktívnym pacientom a zodpovedali otázky o histórii červeného kríža – získali 75 bodov z celkového počtu 91b. Táto výborná 82 % úspešnosť znamenala v silnej konkurencii  5. miesto (zo 7.družstiev).
  • 2.6. 2015 súťažili starší žiaci: Max Abelev, Lucia Daubnerová, Denisa Hallová, Alexandra Kováčová a Geri Kalinin. Na súťažných stanovištiach sa im podarilo získať 86 bodov z celkového počtu 95 bodov. Ošetrili závažné krvácanie končatiny, otvorenú zlomeninu, zranenie spôsobené uhryznutím psa a pneumotorax (poranenie hrudníka a kolaps pľúc). 91 % úspešnosť im zabezpečila medzi 19. družstvami krásne 8. miesto.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.