ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Súťaž mladých zdravotníkov

V dňoch 9. a 10. apríla sa zúčastnili niektorí žiaci z našej školy na súťaži mladých zdravotníkov. Zo štvrtého ročníka nás reprezentovali: Adela Arpášová, Samuel Bezák, Terézia Kalininová, Roman Kmeťo a Martina Krajčíková. Poskytovanie prvej pomoci a otázky z histórie červeného kríža zvládli s krásnou 84 % – nou úspešnosťou (z 87 bodov získali 73). Podobne sa darilo i ôsmakom – zapojili sa Viktória Floreková, Kristína Fáberová, Geri Kalinin, Filip Kováč a Adrián Nagy. Ich úspešnosť bola dokonca 87 % -ná (z 86 bodov získali 75). V silnej konkurencii síce tieto výborné výsledky nestačili na umiestnenie v prvej trojke, napriek tomu si oba tímy zaslúžia veľkú pochvalu za snahu v dobrej veci. To, čo sa naučili, im v živote určite nebude zbytočné.