ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Sv. Mikuláš

Piatok 5.  decembra prišiel sv. Mikuláš, ktorý k nám  meral cestu až z ďalekého Turecka. Prišiel aj s pomocníkmi – anjelmi.

Deti boli nedočkavé a v očakávaní, pretože mu pripravili pekný program, ktorý sa mu veľmi páčil a za ktorý ich Mikuláš odmenil sladkosťami 🙂